Strandaträdgårdssällskap

Tulpanoas

Vi är en av de ca 170 lokalföreningar som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård. Vår förening bildades 2001 och vi är nu cirka 100 medlemmar. Trädgårdssällskapet är en ideell förening, vars syfte är att under trivsamma former öka kunnandet om trädgårdsskötsel.

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar. 
Årsavgiften 2018/19 är 300 kr och innefattar make/maka eller sambo. Årsavgiften inkluderar även medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård.

Nya medlemmar betalar medlemsavgiften på plusgiro 1215-3 till Riksförbundet. Ange namn, adress, telefonnummer och att du vill bli medlem i Stranda Trädgårdssällskap på talongen. Du kan också kontakta någon av oss i styrelsen.

Föreningens styrelse är:
* Monica Olsson, ordförande 0499-44288
* Kerstin Nilsman, kassör, 0499-23762
* Bertil Johansson, ledamot 0499-13314, 070-6602640
* Bertil Jonsson, ledamot 070-6962526
* Susanne Persson, ledamot 070-2836776 
Agne Signell, ledamot 070-4182586
* Hjördis Sjöberg sekreterare 076-1622868               

 http://www.strandatrg.se/

Bli medlem du också. !